Gå til innhold
Fakta og forskning. Om Olivita.

Utviklingen av omega-3 kosttilskuddet Olivita -Livets olje- er basert på kunnskap fra mer enn 20 års forskning, og 9 kliniske studier med tilsammen 1200 deltakere, utført av professorene Bjarne Østerud og Edel O. Elvevoll ved UiT Norges arktiske universitet.

Fakta

  • Omega 3 kosttilskudd bestående av omega-3 fra selolje, extra virgin olivenolje og vitamin-D
  • Olivitablandingen er patentert. Ingen andre omega-3 kosttilskudd inneholder derfor kombinasjonen omega 3 fra selolje og extra virgin olivenolje
  • Olivita er bra for ledd¹
  • Olivita er bra for hjertet²
  • Antioksidanter beskytter omega-3 fettsyrene i seloljen fra å oksidere³

Bakgrunnen for studiene på omega-3

Bjarne Østerud fant opprinnelig inspirasjonen til Olivita av egeninteresse. Genetiske disposisjoner for tidlig hjerte-karsykdom i familien gjorde det nødvendig for Østerud å finne et kosttilskudd som kunne forebygge hjerte- og karsykdommer.

Det var en etablert sannhet om at omega-3 fettsyrer beskyttet mot hjerte- og karsykdommer. I kraft av sin kompetanse som biokjemiker og spesialkompetanse på blodlevring startet Østerud i 1986 å studere hvilke effekter omega-3 fettsyrer hadde på beskyttelse mot utvikling av hjerte- og karsykdommer.

Østerud startet derfor med å teste et omega-3 konsentrat av tran med svært skuffende resultater.

Østerud antok derfor at det måtte være komponenter i tillegg til omega-3 fettsyrene som gjorde fisk, sel og hval i naturlig tilstand så helsebringende.

Eskimo- og Middelhavsdietten

Utgangspunktet for antakelsen var spesielt forskning fra 1970-tallet som viste at eskimoene på Grønland hadde mye mindre tilfeller av hjerte- og karsykdommer enn hva skandinavene hadde. Årsaken ble tillagt eskimoenes kosthold som består av mye spekk og kjøtt fra sel og hval, samt noe fisk.

Kostholdet til eskimoene hadde også en parallell i Middelhavsdietten hvor man så en lavere hyppighet av blant annet hjerte- karsykdommer og andre auto-immune sykdommer forbundet med inflammasjonsreaksjoner i kroppen. En viktig fettkilde i dette kostholdet er olivenolje som er rik på antioksidanter.

Olivita omega-3 kosttilskudd er rik på antioksidanter fra extra virgin olivenolje

Med dette som utgangspunkt startet Østerud sammen med Elvevoll 9 omfattende kliniske studier på mer enn 1.200 personer i perioden 1986 til 2010.

En viktig oppdagelse om omega-3

Studiene av hval- og selolje på 90-tallet viste nettopp, som Østerud antok, at flere komponenter enn omega-3 hadde positive effekter, men at noen av disse stoffene med stor sannsynlighet ble fjernet når de marine oljene ble raffinert.

Tran og alle andre marine oljer må raffineres for å fjerne miljøgifter. Det innebærer at omega 3 fettsyrene bevares, men at antioksidanter og andre bestanddeler også blir fjernet. Det fører også til at de sunne og flerumettede omega 3 fettsyrene blir svært følsomme for oksidasjon (harskning).

Uraffinert hvalolje, som faktisk inneholder under halvparten av mengden omega 3 fettsyrer i forhold til tran, ga bedre effekter på faktorer som kan knyttes til oksidativt stress i celler.

Dette var en klar indikasjon på at det er andre komponenter i kaldpresset hvalolje sammenlignet med tran og selolje som gav gunstige helseeffekter. Problemet var at det så ut som disse komponentene forsvant under raffineringen.

Konklusjonen på omega-3 studiene

Etter disse kliniske studiene valgte Østerud og Elvevoll derfor å se om de kunne lage en etterligning av en kaldpresset hvalolje ved å kombinere raffinert selolje med kaldpresset olivenolje, rik på meget potente naturlige antioksidanter.

Funnene fra studien var vellykket og viste meget gunstige helseeffekter på selolje kombinert med antioksidanter fra extra virgin olivenolje

Olivita omega-3 kosttilskudd er en patentert blanding av omega-3 fra selolje og antioksidanter fra extra virgin olivenolje.

Resultatene var så unike at Olivita AS senere fikk patent på blandingen.

Årsaken til helseeffektene er hovedsakelig av to grunner:

Olivita omega-3 kosttilskudd er rik på omega-3 fettsyren DPA og antioksidanter fra extra virgin olivenolje.

1. Omega-3 fettsyren DPA

Det totale innholdet av omega-3 fettsyrer er svært likt i selolje og fiskeoljer, men mye av de funksjonelle forskjellene av disse oljene antas å være forårsaket av det mye høyere innhold av fettsyren DPA i selolje enn i fiskeolje. DPA fettsyren finnes kun små mengder i fiskeolje i motsetning til relativt rikelige mengder i selolje.

Forskningen viser at omtrent 1/3 av helseeffektene av de lange omega 3 fettsyrene som sirkulerer i mennesket kan tilskrives effektene av DPA-fettsyren.

2. Antioksidanter fra extra virgin olivenolje som beskytter omega-3 fettsyrene

Antioksidantene beskytter omega 3 fettsyrene fra å oksidere. Dermed beholdes omega-3 fettsyrenes helseeffekt, etter at seloljen er raffinert.

Oppsummering av fakta og forskningen

Ved å blande raffinert selolje med extra virgin olivenolje har Olivita kombinert det beste fra inuittdietten med det beste fra middelhavsdietten.

Synergien av omega-3 fettsyren DPA og antioksidantene fra extra virgin olivenoljen er det som gjør Olivita til et unikt kosttilskudd.

Produktet er det eneste kosttilskuddet som kombinerer selolje og extra virgin olivenolje, og er derfor patentert.

Olivita omega-3 kosttilskudd Om professorene bak omega-3 produktet Olivita

Bjarne Østerud er tidligere biokjemiker og i dag professor emeritus ved det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Han har i mer enn 50 år forsket på mekanismer for blodlevring både ved universiteter i Los Angeles, San Diego og i Tromsø. Østeruds forskning har også omfattet infeksjonsmedisin, sportsmedisin og biologiske effekter av marine produkter i relasjon til hjerte- og karsykdom. Han ble i 1997 tildelt «The Distinguished Career Award» fra «The International Society on Thrombosis and Haemostasis» for sin forskning.

Edel O. Elvevoll, tidligere dekan ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ved UiT Norges arktiske universitet. Hun var professor i næringsmiddeltenologi fra 2001 til hun ble dekan i 2009. Hun har studert biologiske effekter av industriell bearbeiding av fór og mat.

Lenker bak fakta og forskningen:

Under finner du alle publikasjoner fra professorene Østerud og Elvevoll, herunder også publikasjoner knyttet til forskningen på Olivita.


Fotnoter til fakta og forskningen

¹ Vitamin D bidrar til å opprettholde normale knokler.
² EPA og DHA bidrar til hjertets normale funksjon. Den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 250 mg EPA og DHA.
³ Olivenolje-polyfenoler bidrar til å beskytte fettstoffer i blodet mot oksidativt stress. Den gunstige virkningen oppnås ved et daglig inntak av 20 g olivenolje.
4 Resultatene er publisert i Eilertsen et al. Lipids in Health and Disease 2011,10:41. (På grunn av EUs strenge regelverk for markedsføring av kosttilskudd, kan Olivita AS dessverre ikke publisere resultatene på vår egen hjemmeside).

Faktabloggen

Hva gir best effekt: Kapsler eller flytende Olivita?

Vi anbefaler flytende olje. Årsaken til dette er at man får i seg mye mer …

7 kjappe tips til deg som har startet med Olivita

1. For best effekt anbefales dagsdose på 15 ml eller 6 kapsler. Du kan dele …