Gå til innhold

Angre- og returrett

ANGRE- OG RETURRETT VED ENGANGSKJØP

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser7. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen og angrerettsskjema er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

ANGRE- OG RETURRETT VED ABONNEMENTSKJØP

Ved bestilling av abonnement gjelder angreretten for den første leveransen som beskrevet i «Angre- og returrett ved engangskjøp«. Da produktet er det samme gjelder ikke returretten for påfølgende forsendelser i abonnement. Velger kjøper likevel å returnere en av de neste forsendelsene vil kjøper med mindre annet er avtalt motta en faktura for returomkostninger. Forsendelser som returneres via postoppkrav eller med rekommandert sending vil ikke bli hentet. Oppsigelse av abonnement må foretas som beskrevet under pkt. 4 i salgsbetingelsene.

7 Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).